PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

1. OOP: Modely Perfect Descent 230D a 230S

  1. Název a adresa výrobce: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4 Littleton, CO 80125
  2. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
  3. Předmět prohlášení:

page1image59531392                     page1image59529520

Model Perfect Descent Model 230D Model Perfect Descent Model 230S

 

  1. Předměty prohlášení popsané v bodě 4 jsou v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: nařízením (EU) 2016/425.
  2. V souladu s EN341: 2011-1A / RFU PPE-R / 11.128 verze 1 a EN360: 2002. Oznámený subjekt: TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123 Provedlo EU přezkoušení typu a vydalo číslo certifikátu EU přezkoušení typu: P5A 105743 0001 Rev. 00
  3. OOP podléhá postupu posuzování shody s typem na základě zajištění kvality výrobního procesu modulu C2 pod dohledem oznámeného subjektu TÜV SÜD, CE 0123.
  4. Podepsáno za a jménem: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4 Littleton, CO 80125

 

Ron Naranjo
Prezident společnosti C3 Manufacturing
page1image59531808